Zamkowe podróże w czasie

Zamkowe podróże w czasie

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza na „Zamkowe podróże w czasie”,  cykl spotkań  edukacyjno-historycznych  mający na celu popularyzację historii.  Imprezy odbywać się będą na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie w wybrane niedziele w okresie wakacyjnym  od godziny 11:00 do 17:00.

 

10 lipca 2022 r. – Wystrzałowa rozrywka, czyli spotkanie ze średniowiecznym artylerzystą i błaznem Jajoszem
24 lipca 2022 r. – Temat: okres napoleoński – Stowarzyszenie Artylerii Dawnej „Arsenał”
7 sierpnia 2022 r. – Mini turniej rycerski
21 sierpnia 2022 r. Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu