Oferta edukacyjna

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej skierowanej dla uczniów wszystkich szczebli edukacyjnych. Przygotowaliśmy lekcje muzealne poświęcone historii zamku, miasta oraz szeroko rozumianego średniowiecza. Koszt lekcji muzealnej wynosi 50 złotych od grupy do 20 osób. Czas trwania lekcji muzealnej wynosi maksymalnie 45 minut.

Każdą lekcję należy zamówić na tydzień przed planowanym terminem jej zorganizowania

W tym roku przygotowaliśmy dla państwa niżej wymienione propozycje lekcji muzealnych:

PRZEDSZKOLA I MŁODSZE KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Temat 1: „ DZIEJE ZAMKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W CIECHANOWIE NA PODSTAWIE LEGEND”

– podczas lekcji muzealnej najmłodsi uczniowie dowiedzą się jaką rolę pełnił Zamek Książąt Mazowieckich. Zapoznają się również z lokalnymi legendami zamkowymi. Szczególną uwagę prowadzący lekcje zwrócą na zapoznanie uczestników z pojęciami : legenda , gród, zamek i źródło historyczne.

Szczegółowych  informacji udzielamy pod numerem  tel. 23/672-40-64

STARSZE KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Temat 2: „ ŻYCIE CODZIENNE W ŚREDNIOWIECZNYM ZAMKU”

– ideą tej lekcji muzealnej jest uzmysłowienie uczniom jak wyglądało codzienne życie w zamku, jak żyli oraz czym się trudnili jego mieszkańcy. Uczniowie podczas tej lekcji zapoznają się również z powszechnymi zawodami wykonywanymi w średniowieczu takimi jak bednarz, rymarz. płatnerz… itp

Szczegółowych  informacji udzielamy pod numerem  tel. 23/672-40-64

Temat 3: „SZRANKI I KONKURY”

-zajęcia przybliżą uczniom obyczaje rycerskie oraz zabawy plebejskie. Głównymi wątkami lekcji są: konkurowanie i rywalizacja. Zajęcia odbywają się na zamkowym dziedzińcu w sezonie letnim od maja do września.

Szczegółowych  informacji udzielamy pod numerem  tel. 23/672-40-64

Temat 4:”PRODUKCJA PAPIERU CZERPANEGO”

-celem lekcji jest zapoznanie uczniów z  materiałami  używanymi  do pisania na przestrzeni wieków oraz procesem produkcji papieru czerpanego.

Szczegółowych  informacji udzielamy pod numerem  tel. 23/672-40-64

Temat 5: KSIĘSTWO MAZOWIECKIE 1200-1526″.300 LAT NIEZALEŻNEGO MAZOWSZA

Celem lekcji jest zapoznanie z historią  Księstwa Mazowieckiego w kontekście rozwoju ciechanowskiego Zamku. Historię Mazowsza rozpoczynamy od rządów Konrada Mazowieckiego, kończymy zaś w roku 1526 , gdy po bezpotomnej śmierci ostatnich książąt mazowieckich, ziemie Mazowsza zostały inkorporowane do Polski, a Księstwo zniknęło z map Europy.

Szczegółowych  informacji udzielamy pod numerem  tel. 23/672-40-64

SZKOŁY ŚREDNIE

Temat 6: „W ŚREDNIOWIECZNEJ MENNICY”

-celem lekcji jest zapoznanie młodzieży z historią mennictwa na ziemiach polskich, za szczególnym uwzględnieniem monet mazowieckich. Uczniowie będą mogli zobaczyć  jak przebiega proces wytwarzania monety oraz dowiedzieć się jakich narzędzi używano do jej produkcji

Szczegółowych  informacji udzielamy pod numerem  tel. 23/672-40-64

SZKOŁY PODSTAWOWE I ŚREDNIE

Temat 7: „REGIONALNY OMNIBUS”

Celem lekcji jest  zapoznanie i   edukacja dzieci i młodzieży  o historii naszego regionu- poprzez grę planszową. Lekcja skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych z powiatu ciechanowskiego.

PRZEDSZKOLA I MŁODSZE KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Temat 8: ZAPOMNIANE ZAWODY RZEMIEŚLNICZE Z EPOKI ŚREDNIOWIECZA.

Celem tej  lekcji muzealnej  jest zapoznanie uczniów  z podstawowymi wiadomościami o zapomnianych zawodach i sposobach pracy w poszczególnych warsztatach średniowiecza. Uczniowie będą mogli zobaczyć jakimi przedmiotami posługiwali się rzemieślnicy oraz poznać  efekty ciężkiej pracy.

Szczegółowych  informacji udzielamy pod numerem  tel. 23/672-40-64