Oferta edukacyjna na 2024 rok

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zajęć edukacyjnych kierowanych do uczniów wszystkich szczebli edukacyjnych. Przygotowaliśmy warsztaty i lekcje muzealne poświęcone historii zamku, naszego miasta oraz szeroko rozumianego średniowiecza. Każdą lekcję należy zamówić telefonicznie przynajmniej  tydzień przed planowanym terminem jej zorganizowania.

Propozycje zajęć edukacyjnych na rok 2024:

Lekcje muzealne – koszt 50 zł od grupy ( max. 25 osób), czas 45 min.

 

Temat 1:DZIEJE ZAMKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W CIECHANOWIE NA PODSTAWIE LEGEND

– zajęcia skierowane są do przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W trakcie lekcji najmłodsi dowiedzą się jaką rolę pełnił dawniej Zamek i wysłuchają lokalnych legend. Poznają również nowe pojęcia takie jak legenda i źródło historyczne.

Temat 2: ZAPOMNIANE ZAWODY RZEMIEŚLNICZE Z EPOKI ŚREDNIOWIECZA.

-to lekcja przeznaczona dla uczniów klas I-III, w trakcie zajęć dzieciaki zapoznają się z podstawowymi wiadomościami o archaicznych zawodach i sposobach pracy w dawnych warsztatach. Uczniowie również będą mogli zobaczyć jakimi przedmiotami posługiwali się rzemieślnicy oraz poznać efekty ich ciężkiej pracy.

Temat 3: SZRANKI I KONKURY

-zajęcia dla klas I-VIII, które przybliżą uczniom obyczaje rycerskie oraz zabawy plebejskie. Głównymi wątkami lekcji są: konkurowanie i rywalizacja. Zajęcia odbywają się na zamkowym dziedzińcu w sezonie letnim od maja do września.

Temat 4: REGIONALNY OMNIBUS

– lekcja skierowana jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z powiatu ciechanowskiego. Celem tych zajęć jest zapoznanie uczestników z historią, zabytkami i legendami z naszego regionu, za pomocą dużych rozmiarów gry planszowej, gdzie uczniowie stają się pionkami. Dodatkową atrakcją tej lekcji jest nagroda, osoba która pierwsza dojdzie do mety otrzyma replikę gry w prezencie.

Temat 5:TRZYSTA LAT NIEZALEŻNEGO MAZOWSZA

-celem lekcji jest zapoznanie z historią Księstwa Mazowieckiego i jego władcami. Historię Mazowsza rozpoczynamy od rządów Konrada Mazowieckiego, kończymy zaś w roku 1526, gdy po bezpotomnej śmierci ostatnich książąt mazowieckich Stanisława i Janusza, ziemie Mazowsza zostały wcielone do Polski, a Księstwo zniknęło z map Europy.

Temat 6: ŻYCIE CODZIENNE W ŚREDNIOWIECZNYM ZAMKU

– ideą tej lekcji muzealnej jest uzmysłowienie uczniom jak wyglądało codzienne życie w zamku. Uczestnicy dowiedzą się jak żyli, jak się bawili, czym się trudnili oraz jakie mieli obyczaje jego mieszkańcy. Zajęcia przewidziane są dla klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich.

Warsztaty – koszt: 10 zł od osoby (max. 25 osób w grupie), czas 45 min.

Temat 1: PRODUKCJA PAPIERU CZERPANEGO

– warsztaty przeznaczone dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych ich celem jest zapoznanie uczestników z materiałami używanymi  na przestrzeni wieków do pisania, ze szczególnym uwzględnieniem papieru czerpanego. W dalszej części zajęć uczestnicy biorą udział w procesie produkcji papieru czerpanego, czego efektem jest wykonana przez każdego ucznia własna kartka. Zajęcia odbywają się na zamkowym dziedzińcu w sezonie letnim od maja do września.

 

Temat 2: W ŚREDNIOWIECZNEJ MENNICY

-warsztaty przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII oraz szkół średnich, a ich ideą jest zapoznanie młodzieży z historią mennictwa na ziemiach polskich, za szczególnym uwzględnieniem monet mazowieckich. Uczniowie będą mogli zobaczyć  jak przebiega proces wytwarzania monety oraz dowiedzieć się jakich narzędzi używano do jej produkcji. Efektem zajęć będzie wybicie monety przez każdego ucznia.

 

Temat 3: W PRACOWNI NAUK TAJEMNYCH

-jest to cykl 4 warsztatów z astrologii, alchemii, szarlatanerii i medycyny złotego wieku dla uczniów klas VI-VIII oraz szkół średnich. Uczniowie mogą skorzystać z jednego dowolnie wybranego warsztatu lub ze wszystkich w czterech różnych terminach. Na zajęciach z Astrologii uczestnicy spróbują policzyć swój własny horoskop, na Alchemii zdobędą umiejętność transmutowania zwykłego metalu w „złoto”,  podczas warsztatów z Szarlatanerii dowiedzą się co, do nich mówi kamień celtycki, a na zajęciach z Medycyny będą macerować zdrowotne wyciągi ziołowe. Uczestnictwo w warsztatach potwierdzone jest imiennym certyfikatem Adepta Nauk Tajemnych z dziedziny wiedzy, którą zdobędą w trakcie zajęć.

 

Szczegółowych  informacji udzielamy pod numerem  tel. 23/672-40-64