Rewitalizacja

Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w CiechanowiePrzedsięwzięcie inwestycyjne jest realizowane w ramach dofinansowania projektu ”Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I) współfinansowanego z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PRIORYTETU VI. „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działania 6.1 „Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013″. Szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się

tutaj.