Cennik

Zamek Książąt Mazowieckich ul. Zamkowa 1, 06-400 Ciechanów,tel. (023) 672-40-64

Cena biletów:

– bilet normalny 6,00 zł
– bilet ulgowy 4,00 zł
– Cena za przewodnika muzealnego – 30,00 zł

Ostatnie wejście: na pól godziny przed zamknięciem ekspozycji.
 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej poleca zwiedzającym karnet na wszystkie obiekty Muzeum oraz bilet rodzinny na poszczególne obiekty muzealne w cenie:
Karnet:

– normalny 12 zł
– ulgowy 9 zł

Bilet rodzinny na wszystkie ekspozycje – 18,00zł,
(bilet rodzinny obejmuje dwie osoby dorosłe + troje dzieci)

Muzeum wprowadza także bilet dla grup zorganizowanych, specjalnych (tj. ośrodków szkolno-wychowawczych,  grup osób z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową, wychowanków Domów Dziecka itp.) poprzedzony stosownym pismem w cenie 1 zł

Informujemy także, że osobom posiadające Kartę Dużej Rodziny przysługuje zniżka 50% na wszystkie bilety.