Regulamin zwiedzania Muzeum w  związku z ochroną przed zarażeniem wirusem SARS-2

Regulamin zwiedzania Muzeum w  związku z ochroną przed zarażeniem wirusem SARS-2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie aktualnych decyzji Rządu RP,  wszystkie placówki Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie będą otwarte dla zwiedzających od 2 lutego2021r.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo będziemy funkcjonować w trybie specjalnym i z pewnymi ograniczeniami :

Zapraszamy zwiedzających  6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli.

Budynek ekspozycyjny  czynny w godzinach 8:00-16:00 (przerwa techniczna 13:00-14:00).
Zamek Książąt Mazowieckich czynny w godzinach 08:00-16:00 (przerwa techniczna 12:00-13:00) i Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie czynne w godzinach 08:00-16:00 (przerwa techniczna 12:00-13:00).

więcej:https://muzeumciechanow.pl/17143-2/#more-17143

 

_______________________________________________________________________
SZANOWNI PAŃSTWO
 –Muzeum czynne jest dla zwiedzających 6 dni w tygodniu (wtorek – niedziela)-Budynek ekspozycyjny w godz.08.00 – 16.00 (przerwa techniczna 13:00-14:00).-Zamek Książąt Mazowieckich w godzinach 08 do 16:00(przerwa techniczna 12:00-13:00):możliwość wejścia na baszty od godz. 08.00 do godz. 15.30 w 4 osobowych grupach.-Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie od 08:00 do 16:00(przerwa techniczna 12:00-13:00).w naszym oddziale Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie ze zwiedzania wyłączone jest  I piętro w Dworku Aleksandry Bąkowskiej.-Czasowo ograniczono liczbę osób zwiedzających stosownie do wielkości obiektów i sal ekspozycji  (1 osoba na 4 m2)-Możliwość zwiedzania grupowego z zachowaniem wymaganego dystansu (od 1 do 2 metrów, osoba od osoby) z wyjątkiem rodzin i bliskich.-Elementy dotykowe Ścieżki edukacyjnej dla niepełnosprawnych są na bieżąco oczyszczane                 i dezynfekowane.-Czasowo ograniczono grupową działalność edukacyjną.-Czasowo zaniechano organizacji wydarzeń dla dużych grup Gości (wernisaży, finisaży, targów, przeglądów, konferencji naukowych, pikników i innych imprez zbiorowych gromadzących duże skupiska osób).-Każdy wchodzący do Muzeum ma obowiązek zakrywania ust i nosa także w przestrzeni muzealnej.-Każdy wchodzący do Muzeum ma obowiązek dezynfekcji rąk płynem dostępnym przy wejściu– Bezwzględnie zakazuje się dotykania eksponatówZachęcamy do korzystania z systemu rezerwacji

– Preferuje się bezgotówkowy sposób dokonywania płatności.

 Szczegółowe ustalenia dotyczące bezpieczeństwa w stanie epidemii zawarte są                       w regulaminie poniżej, który umieściliśmy przy wejściach do naszych oddziałów

 

Regulamin zwiedzania 

Wytyczne dla Gości zwiedzających obiekty Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie -w celu ochrony przed zarażeniem korona wirusem SARS-2, powodującym chorobę COVID-19.

  •  Przestrzegać zaleceń, informacji i uwag dotyczących zachowania w czasie przebywania i zwiedzania i wystaw w Muzeum
  • Stosować środki ochrony osobistej (maseczki, myć-dezynfekować ręce)
  • Zachować odległość min. 1.5 metra od innej osoby w czasie przebywania na terenie i w obiektach Muzeum
  • Nie korzystać z szatni
  • Nie dotykać eksponatów
  • Nie korzystać z urządzeń multimedialnych
  • Unikać dotykania innych przedmiotów, klamek, poręczy i urządzeń znajdujących się na terenie i w obiektach Muzeum
  • Zachować bezpieczną odległość i rozwagę w przypadku ewentualnego korzystania z ławek i innych miejsc do siedzenia
  • Nie przebywać w grupach na terenie i w obiektach Muzeum

Muzeum ze względu na swoją rolę społeczną, skojarzenie z przyjemnym   i ciekawym spędzeniem czasu, w poczuciu bezpieczeństwa pracowników  i bliskich, a także zwiedzających, nie może pozwolić na sytuację, w której udostępnienie przestrzeni wywołałoby w opinii społecznej przekonanie o zwiększonym ryzyku zachorowalności.